GEANNULEERD: Energie en duurzaamheid in crisistijd

lezing met drie sprekers

GEANNULEERD: Energie en duurzaamheid in crisistijd

Op donderdag 24 november organiseren Ecokerk, Stadsklooster De Bron Harelbeke en Reset.Vlaanderen een infoavond over ‘Energie en duurzaamheid in crisistijd’. We willen een antwoord bieden op volgende vragen: Hoe kwam de huidige crisis tot stand en wat was de reactie van de overheid? Wat is de impact van de crisis op mensen in armoede? En hoe kunnen geëngageerde gelovigen en klimaatbewuste gezinnen hun ecologische voetafdruk verkleinen en energie besparen?

Niemand kan er om heen. De energiecrisis domineert nu al maanden het nieuws, de nationale en internationale politiek en onze dagdagelijkse conversaties. De torenhoge inflatie, de destructieve oorlog in Oekraïne en de wereldwijde onverzadigbare honger naar grondstoffen, culmineerden dit jaar in een ongeziene stijging van de energieprijzen. De gevolgen voor onze samenleving en economie zijn ontwrichtend en desastreus. Gezinnen gaan gebukt onder de loodzware last van hun energiefacturen. Kleine zelfstandigen vechten tegen het faillissement. Kerken dreigen deze winter onverwarmd te blijven. En vervuilende energiebronnen worden opnieuw aangewend of in overweging genomen. Mens en Schepping lijden.

Toch kunnen we het ons niet veroorloven te versagen.

De klimaatverandering blijft zich onverminderd en ongenadig voltrekken. Daarvan getuigen de verzengende hittegolven, de verwoestende overstromingen en de op hol geslagen seizoenen. De energiecrisis mag ons niet afleiden van die realiteit. We dienen resoluut en vastberaden de ingeslagen weg naar een duurzame toekomst en een klimaatneutrale samenleving verder te zetten. Die transitie zal niet van een leien dakje lopen. Ze zal inspanningen en opofferingen vergen van ons allemaal. Dat kunnen we tegenwoordig aan den lijve ondervinden.

Hoewel het slechts een magere troost is voor mensen en bedrijven die nu nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden, kan de huidige crisis het besef versterken dat we dienen te evolueren naar een maatschappij die minder afhankelijk is van niet-hernieuwbare energiebronnen en die meer inzet op duurzaamheid, energie-efficiëntie en klimaatneutraliteit. Het is bijgevolg belangrijker dan ooit na te denken over hoe we (energie)zuiniger en met een kleinere ecologische voetafdruk kunnen leven.

Wat goed is voor onze planeet en voor toekomstige generaties, is meer dan ooit ook goed voor onze portemonnee.

Aangezien Ecokerk in het Bisdom Brugge wil bijdragen aan een welvarende, klimaatneutrale samenleving, organiseren we een info-avond over de energiecrisis. We doen dit vanuit onze zorg voor de Schepping en voor de kwetsbare mensen in ons midden. We laten ons tevens inspireren door de Laudato Si’ encycliek van paus Franciscus en door de zeven Laudato Si’ doelen van Ecokerk.

Voor het organiseren van deze avond werken we samen met Reset.Vlaanderen en Stadsklooster De Bron in Harelbeke. Reset.Vlaanderen is een organisatie die de transitie naar een duurzamere samenleving en economie tastbaar wil maken. Stadsklooster De Bron is een project dat goedgekeurd werd door ‘Space for Grace’ en dat de eeuwenoude monastieke principes wil omzetten in hedendaagse actie en toekomstplanning. Vanya Verschoore, vrijwilliger bij Stadsklooster De Bron en coördinator van Reset.Vlaanderen, zal tijdens onze info-avond uiteenzetten hoe de energiecrisis een disproportionele impact heeft op mensen in armoede. Vragen die zullen klinken, zijn: Wat is energiearmoede? Met welke extra uitdagingen worden mensen in armoede geconfronteerd? En hoe kunnen wij hen helpen?

We zullen tevens stilstaan bij hoe we in de huidige situatie zijn terechtgekomen, wat de vooruitzichten zijn en welk beleid onze overheden voeren. Dit zal belicht worden door Stefan Goemaere, opbouwwerker van SAAMO West-Vlaanderen.

Tot slot reiken we doeltreffende tips aan om de huidige crisis beter te doorstaan, zowel op de korte als de lange termijn.

Het gaat enerzijds om concrete stappen die klimaatbewuste gezinnen kunnen zetten om nu energie te besparen en anderzijds om concreet advies om duurzamer en met een kleinere ecologische voetafdruk te leven. Voor die stappen en dat advies doen we beroep op Christof Godderis, communicatiemedewerker van Energiehuis-WarmerWonen.

Na de uiteenzettingen van onze drie sprekers wordt er tijd uitgetrokken voor vragen en uitwisseling.

DEZE AVOND WORDT GEANNULEERD WEGENS TE WEINIG INTERESSE

----------------------

Programma van de avond

  1. Verwelkoming en korte toelichting bij Ecokerk (Mattias Lelie) en Stadsklooster De Bron (Vanya Verschoore).
  2. Stefan Goemaere van SAAMO West-Vlaanderen brengt een stand van zaken en staat stil bij de beleidszijde van de energiecrisis.
  3. Vanya Verschoore van Reset.Vlaanderen focust op de impact van de huidige crisis op mensen in armoede.
  4. Christof Godderis van Energiehuis-WarmerWonen reikt concrete tips aan waarmee gezinnen aan de slag kunnen gaan.
  5. Vragen en uitwisseling.


PRAKTISCHE INFORMATIE

Info-avond ‘Energie en duurzaamheid in crisistijd’ op donderdag 24 november.
Onthaal vanaf 19u15, start om 19u30.
Georganiseerd door Ecokerk, Stadsklooster De Bron en Reset.Vlaanderen.